Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Declaració responsable d'obertura
Tornar

datos de la subsección
Descripción: Per a activitats innòcues, d'acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a "Declaració responsable" de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
Finalitat:

Per a activitats innòcues, d'acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a "Declaració responsable" de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Terminis de Presentació:

TRÀMITS PRESENCIALS
D'acord amb el conveni de col·laboració en matèria d'activitats signat amb el Consell Comarcal de la Selva, aprovat en sessió plenària de 27 de febrer de 2014, a partir del dia 9 de juny de 2014, tots els expedients d'activitats s'han de presentar a l'organisme encarregat de la seva tramitació:

A l'oficina del Consell Comarcal de la Selva

Carrer de la Fe núm. 7-9 Blanes

El seu horari d'oficina és de 9.00 a 14.00h 

telèfon d'atenció és el 972-840178

e-mail:blanestributs@selva.catPodeu consultar els models a l'enllaç següent:
seu.selva.cat Catàleg de tràmits.

TRÀMITS ONLINE (FUE)
A continuació trobareu l'enllaç als Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=936

Òrgan Gestor:

ACTIVITATS

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix