Declaració responsable d'obertura
Tornar

datos de la subsección
Terminis de Presentació: TRÀMITS PRESENCIALS
D'acord amb el conveni de col·laboració en matèria d'activitats signat amb el Consell Comarcal de la Selva, aprovat en sessió plenària de 27 de febrer de 2014, a partir del dia 9 de juny de 2014, tots els expedients d'activitats s'han de presentar en l'oficina del Consell Comarcal de la Selva situat al carrer de la Fe núm. 7-9 de Blanes, organisme encarregat de la seva tramitació. El seu horari d'oficina és de 9.00 a 14.00h i el telèfon d'atenció és el 972-357251.

Podeu consultar els models a l'enllaç següent:
http://www.selva.cat/tributs/entitats/llicencies.php?id_muni=


TRÀMITS ONLINE (FUE)
A continuació trobareu l'enllaç als Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=936
Òrgan Gestor:

ACTIVITATS

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid