L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Blanes és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

Tràmit destacat:
Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Termini de Presentació: Del 26 d'octubre al 25 de novembre de 2020

 

Tributs i pagaments