Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Aportació de documentació
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Formulari a complimentar per a aportació de documentació.

Finalitat:

Aportar documentació a assumptes que ja té oberts amb l'Ajuntament. Pot aportar la documentació que vostè desitgi (necessitarà introduir el "número d'expedient" assignat a l'assumpte que podrà consultar a la comunicació d'inici que li va remetre l'Ajuntament o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si desitja aportar la documentació sol·licitada per l'Ajuntament necessitarà introduir el "nombre de requeriment" que se li va indicar en el Requeriment tramès per l'Ajuntament.

Qui ho pot Presentar: Qualsevol persona que consti a l'expedient com a interessada
Terminis de Presentació:

En qualsevol moment pot aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment de l'Ajuntament haurà de realitzar la gestió en els terminis indicats en el Requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient per entendre que ha desistit de la seva petició (art. 95 Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques) i es procedirà al tancament de l' mateix.

Presentació:

En el Registre electrònic o a les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Òrgan Gestor:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Termini de resolució:

No aplica

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:

No aplica

Normativa bàsica:

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar: