Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques curs 2024-2025 (Període ordinari, del 8 al 21 de maig)

Finalitat:

Sol·licitud per fer la preinscripció al primer cicle d’educació infantil en escoles bressol municipals (EBM Ca La Guidó, EBM Can Borell i EBM La Plantera), corresponent al curs escolar 2024-2025.

Qui ho pot Presentar: Pare, mare, tutor/a legal de l'alumne/a
Terminis de Presentació: 08/05/2024 00:00:00 - 21/05/2024 23:59:00

Del 8 al 21 de maig de 2024.

Presentació:

- Telemàticament:

en aquesta Seu Electrònica de l'Ajuntament de Blanes

  

1r. Cliqueu l’enllaç de l’escola bressol que trieu en primera opció i empleneu el  formulari:

EBM CA LA GUIDÓ
https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/144-calaguido

 
EBM CAN BORELL
 
EBM LA PLANTERA
https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/142-plantera

2n. Descarregueu la sol·licitud de preinscripció en PDF  i signeu-la.

3r. Tramiteu la sol·licitud de preinscripció adjuntant-hi el formulari i els documents  que es requereixen.
Òrgan Gestor:

Departament d'Educació

Termini de resolució: Publicació de l'oferta: dilluns 6 de maig de 2024.
  • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 31 de maig de 2024.
  • Termini per presentar una reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024.
  • Sorteig del número de desempat: dilluns 10 de juny de 2024, a les 11.00 h a la sala de plens de l’Ajuntament.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024.
  • Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos (amb cita prèvia).
Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

- Ordenances fiscals i preus públics

Consulteu  l'ordenança fiscal

Pagament de taxes:

Consulteu  l'ordenança fiscal

Informació Addicional:

- Criteris al·legats, com acreditar-los i barem que s’aplica: cliqueu al següent enllaç https://www.blanes.cat/docweb/educacio.ebressol

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- La sol·licitud signada electrònicament. Ha d’anar acompanyada de la documentació que identifiqui a la persona sol·licitant i que acrediti els criteris al·legats segons la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
- Criteris Al·legats
Fora de termini