Consentiment de reutilització de documents
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit li permet aportar documentació d'ús habitual per a gestions actuals o futures amb l'Ajuntament, i establir el període en què aquests poden ser reutilitzats.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid